NWR ขายหุ้นกู้ 500 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 6.90% ขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ 4-8 พ.ย.65

ข่าวล่าสุด

NWR เตรียมขายออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท เปิดขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ วันที่ 4-8 พ.ย. 65 พร้อมโชว์ backlog เกือบ 4 หมื่นล้าน รับรู้ใน3 – 4 ปี ข้างหน้า

นายพลพัฒ กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR)เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 3 ครั้งเมื่อปี 2557 จำนวน 1,500 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 1,500 ล้านบาท และ ปี 2560 จำนวน 1,720 ล้านบาท รวมมูลค่า 4,720 ล้านบาท ซึ่งในตอนนั้นเป็นหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB- ทางบริษัทชำระดอกเบี้ยครบทุกงวด และคืนเงินต้นเป็นที่เรียบร้อย

ส่วนในครั้งนี้ เราตัดสินใจออกหุ้นกู้ แม้ว่าจะไม่ได้ทำอันดับความน่าเชื่อถือ เพราะครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้จำนวนไม่มาก แต่เราก็วางแผนที่จะกลับมาทำในอนาคต

นางอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจตลาดทุน บล.ไอ วี โกลบอล กล่าวว่า “ทางผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 3 บล. พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของโครงสร้างหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนเป็นสำคัญ จึงปรึกษาร่วมกับบริษัทวางแผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อายุไม่ยาวมาก คือ 2 ปี ซึ่งก็ตรงกับความต้องการใช้เงินของบริษัทที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า

” นางสาวนริสรา ชัยวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. บลูเบลล์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา 3 ครั้ง บริษัทออกหุ้นกู้เสนอขายรายย่อยมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีครั้งนี้มูลค่าออกหุ้นกู้เพียง 500 ล้านบาท และไม่ได้ทำอันดับความน่าเชื่อถือ จึงเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

“ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการขออนุญาต และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลฯ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 4-8 พ.ย.2565 นี้ นักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้จากหน้า website ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง” นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวปิดในตอนท้าย

ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการใหม่ๆ ที่ประมูลมาได้หลายโครงการ ล่าสุดคือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือหรือ backlog เกือบ 40,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้สะสมไปอีก 3-4 ปี ข้างหน้า