ธปท.เผยมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ 66.9 ล้านไอดี โอนเงินเฉลี่ยเกือบ 30 ล้านรายการ/วัน

ข่าวล่าสุด

ธปท.เผยมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว 66.9 ล้านไอดี โอนเงินเฉลี่ยเกือบ 30 ล้านรายการต่อวัน เตรียมเปิดบริการใหม่หนุนธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ปัจจุบันพร้อมเพย์มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 66.9 ล้านหมายเลข (ID) มีปริมาณธุรกรรม e-Payment 279 ครั้งต่อคนต่อปี มียอดการโอนเงินเฉลี่ย 29.5 ล้านรายการต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 9.41 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน ธปท. และภาคธุรกิจ ภาคการเงิน ภาครัฐ อาทิ สมาคมธนาคารไทย กรมสรรพากร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สำนักงานระบบการชำระเงิน (PSO) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) อยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ หรือโครงการ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมการค้าเป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

ซึ่งภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ สมาคมธนาคารไทยจะเปิดบริการให้สินเชื่อ หรือ digital supply chain financing ที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นของภาคธุรกิจที่ช่วยตรวจสอบ invoice รวมทั้งการให้สินเชื่อซ้ำซ้อน (double financing) ช่วยลดเวลาในการพิจารณาให้สินเชื่อ

จากนั้นราวครึ่งหลังของปี 2565 จะเปิด 3 บริการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลทางการซื้อขายสินค้า การชำระเงินและภาษี คือ 1) บริการส่ง-รับใบแจ้งหนี้ทางดิจิทัลที่จะช่วยให้การวางบิลเรียกเก็บเงินสะดวกขึ้น รวมถึงการนำส่งใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) 2) บริการการชำระเงินพร้อมข้อมูลการค้าที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลในการตรวจสอบกระทบยอด (reconcile) ที่รวดเร็ว และ 3) บริการการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับการออกใบเสร็จรับเงิน ที่ช่วยกระบวนการทำงานของภาคธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/